معاون مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت خارجه

تلاش می کنیم تحریم را به عنوان یک عمل ضدتوسعه در قطعنامه بگنجانیم

اعلایی,افراطی گرایی

تهران- ایرنا- معاون مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امورخارجه تصریح کرد تحریم یک عمل ضدتوسعه و خود مظهر افراط گرایی است و ما در تلاشیم این نگاه را به متن قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری وارد کنیم.

بگزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مصطفی اعلایی معاون مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت خارجه در نشست جهان علیه خشونت و افراطی گری که بعدازظهر روز یکشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد به بررسی موضوع این قطعنامه از وجوه مختلف به صورت کاربردی پرداخت.

اعلایی تصریح کرد: فرآیند جهانی شدن و تحولات قرن 21 اساس و تعاریف و تفاسیر موضوعات دهه 60 و 70 در روابط بین الملل را تغییر داده است.

به گفته وی آن زمان توسل به زور و تهدیدات صریح نسبت به صلح و امنیت بین المللی مطرح بود اما تحولات جدید تهدیدات دیگری را اضافه کرده و مفاهیم قدرت و امنیت را دگرگون کرده است.

معاون مدیرکل حقوق بشر وزارت خارجه افزود: درجه خشونت امروزه در جهان بسیار افزایش پیدا کرده است. هر پدیده بین المللی را که بخواهیم تحلیل و تفسیر کنیم قطعا به صورت مجرد نمی توان این کار را کرد و یک پدیده بین المللی را باید در بستر تحولات دیگر تحلیل کرد از جمله افراطی گری که در قطعنامه جهانی علیه خشونت و افراطی گری این وجه دیده شده است که افراطی گری پدیده ای مجرد نیست و در دل سایر پدیده های روابط بین الملل باید بررسی شود.

اعلایی تاکید کرد: در قطعنامه نگاه به این اصل که اگر برخی مسایل نباشد افراطی گری هم وجود نخواهد داشت از جمله نظامی و تفکر سلطه و همچنین ایجاد و حمایت از افراطی گری به عنوان ابزار سیاست خارجی و نیز عدم توسعه حقوق بین الملل در باب افراطی گری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به علاوه نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر.

به گفته اعلایی چهار عامل در قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری دیده شده که باید بررسی شود و با آنها برخورد شود تا افراطی گرایی ایجاد نشود که از جمله آنها اول توسل به زور و تهدید به اعمال آن است که به عنوان اولین بند قطعنامه و هوشیارانه ترین بند آن تصریح شده است.به دلیل رابطه ای که افراطی گری با توسل به زور دارد بند اول قطعنامه اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد یکی از مصادیق افراطی گری در قطعنامه جهان علیه خشونت بکار گیری فناوری های جدید برای توسل به زور است چرا که خیلی کشورها حمله مستقیم نمی کنند.

معاون مدیرکل حقوق بشر و زنان وزیر خارجه یکی دیگر از مسائلی را که در قطعنامه به آن اشاره شده،افراطی گری از طریق ایجاد تفکرات و گروه های افراطی دانست.

به گفته وی مظاهر افراطی گری و خشونت در سطح ملی و بین المللی دومین موضوعی است که در قطعنامه آمده و موضوع بعدی اینست که حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر است.

اعلایی تصریح کرد:درهیچ حوزه ای به اندازه حقوق بشر شبکه های نظارتی بین المللی ایجاد نشده و به عقیده جمهوری اسلامی یک تفکر کلاسیک وجود داشته که این خودش منجر به افراطی گرایی می شود البته این قطعنامه حقوق بشر را یک بعدی مطرح کرده و جمهوری اسلامی باید مفهوم نزدیک به تفسیر خود را وارد قطعنامه کند.و حتما غربی ها مخالفت خواهند کرد چون آنها از حقوق بشر تعریف خودشان را دارند.

این کارشناس وزارت خارجه از موضوعاتی نظیر حق توسعه، حق حاکمیت، حق تعیین سرنوشت، حق استقلال سیاسی، نقض های فراسرزمینی، عملکرد سازمان ها و نهادهای اقتصادی جهانی، شرکت های فراملیتی، سیاست های مربوط به فقرزدایی در سطح بین المللی، تحریم و ... به عنوان مسائلی که باید در چهارچوب بندهای حقوق بشری قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری جای بگیرند نام برد.

به گفته وی رعایت تنوع فرهنگی یکی از اشکال مبارزه با افراطی گری است که غربی ها خیلی به این مساله روی خوش نشان نمی دهند و تحت بحث آزادی بیان،قرآن سوزی و توهین به مقدسات و کشیدن کاریکاتور پیامبران را امری مباح می دانند ولی ما معتقدیم احترام به فرهنگ ها و عقاید اگر لحاظ نشود افراطی گری افزایش می یابد.

سیام(3)**ج.م.**م.ب**1856
کد N277349