زلمای رسول به نفع عبدالله عبدالله کنار کشید

واحد مرکزی خبرنوشت:

زلمای رسول نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع عبدالله عبدالله از رقابت کنار کشید.
به گزارش خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تی وی در کابل زلمای رسول یکی از نزدیکان حامد کرزای رئیس جمهور کنونی افغانستان بشمار می آید. اکنون عبدالله عبدالله بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و رقیب اصلی او اشرف غنی احمد زی است. اما هیچکدام از آنها اکثریت آرا را کسب نکرده اند و انتظار می رود دور دوم انتخابات برگزار شود. البته بسیاری در افغانستان بر این باورند که دولت این کشور توانایی برگزار کردن دور دوم انتخابات را ندارد و علت آن را احتمال حضور کم مردم و مسائل امنیتی می دانند. عبدالله عبدالله زمانی وزیر خارجه افغانستان و از نزدیکان احمد شاه مسعود بوده است و در بین مردم محبوبیت دارد. او علیه طالبان هم مبارزه کرده است. انتظار می رود عبدالله در صورت پیروزی در این انتخابات روابط خوب و نزدیکی با کشورهای منطقه مثل ایران و هند داشته باشد و توافق امنیتی دوجانبه با واشنگتن را امضا کند.اما هنوز برای اینکه بتوانیم بگوئیم چه کسی رئیس جمهور افغانستان خواهد شد بسیار زود است.

4949

کد N277305