گزارش نیویورک تایمز از تلاش پلیس برای استخدام خبرچین مسلمان

واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه نیویورک تایمز نوشت پلیس شهر نیویورک آمریکا در سال های پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 برای استخدام خبرچین از بین مهاجران در این شهر تلاش کرده است. 

به گزارش شبکه تلویزیونی الحره، اکثر کسانی که برای استخدام آنها تلاش شد مهاجران مسلمان بودند و از آنان خواسته می شد از مشتریان قهوه خانه ها و رستورانها و مراجعه کنندگان به مساجد خبرچینی کنند.
نیویورک تایمز به نقل از مدارکی که به دست آورده است افزود، یگانی از پلیس نیویورک صدها مصاحبه با مهاجران شامل دستفروشان و رانندگان تاکسی انجام داده است زیرا نیاز شدیدی به اطلاعات برای مبارزه با تروریسم پس از حملات یازدهم سپتامبر داشت.

4949

کد N277277