عبدالفتاح السیسی:

مردم مصر ظرف 2 سال تغییرات حقیقی را در زندگی خود شاهد خواهند بود

آفریقا و خاورمیانه

عبدالفتاح السیسی متعهد شد که ظرف دو سال پس از رسیدن به ریاست جمهوری وی، مردم مصر تغییرات اساسی را در زندگی خود مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "عبدالفتاح السیسی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ویر دفاع سابق مصر در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار داشت: اگر همه چیز مطابق با برنامه ریزیهای ما پیش برود مردم مصر ظرف دو سال تغییرات حقیقی و اساسی را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

وی در خصوص وضع قوانین جدید در بعضی امور گفت: مردم مصر به وضع قوانین جدید احتیاج ندارند، در واقع چیزی که مصریها به آن احتیاج دارند احترام گذاشتن و عمل به قانون است.

وی در باره اخوان المسلمین گفت: من خصومتی با اخوان المسلمین ندارم اما مسئله اصلی این است که مردم دیگر اخوان المسلمین را قبول ندارند.