زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجار در بانکوک

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجار در بانکوک در پی صدور حکم پیگرد قانونی نخست وزیر برکنار شده تایلند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجار در بانکوک در نزدیکی دفتر نخست وزیر این کشور خبر داد.

با وجود آنکه دولت موقت تایلند در پی برگزاری انتخابات این کشور در ماه های آتی بوده مخالفان دولت مشروعیت آن را زیر سوال برده و خواستار انتخاب نخست‌ وزیر جدید توسط مجلس اولیای پارلمان، دادگاه‌ ها و کمیسیون انتخاباتی تایلند هستند.

ناآرامی ها پس از صدور حکم پیگرد قانونی "یینگلاک شیناواترا" نخست وزیر برکنار شده تایلند افزایش یافت.

کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند پنجشنبه گذشته اعلام کرد که درباره نحوه اجرای برنامه یارانه برنج در این کشور، خانم شیناواترا را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اعلام کرد که اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای دادند که یینگلاک شیناواترا در نظارت بر اجرای این برنامه کوتاهی کرده و به این ترتیب، زمینه قضایی صدور حکم پیگرد را فراهم آورده است.