هیات رییسه دو سوال از وزیر کشاورزی را اعلام وصول کرد

مجلس

دلیل افزایش بی رویه قیمت نهاده های کشاورزی سوال ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان بود که از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دو سوال نمایندگان از «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در تامین و تولید محصولات کشاوزی سالم سوال علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی بود که از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد.

همچنین دلیل افزایش بی رویه قیمت نهاده های کشاورزی سوال ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان بود که از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

کد N276760