نماینده مجلس: روند اجرای شیوه های نوین آبیاری مطلوب نیست

آبیاری نوین,نماینده مجلس

تبریز - ایرنا - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: روند تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری با توجه به زمینه قانونی و بودجه سنواتی مطلوب نیست.

ˈ غلامرضا نوری ˈ یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تا کنون 25 درصد اراضی کشاورزی به این سامانه ها مجهز شده اند، افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و وضعیت نامناسب منابع آبی بر ضرورت تسریع در اجرای شیوه های نوین آبیاری در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه 93 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود، اظهار کرد: در صورت اجرای سامانه های نوین آبیاری بهره وری آب به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نماینده مردم بستان آباد در خانه ملت ، از اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در بودجه سال جاری خبر داد و گفت: بودجه امسال با کسری مواجه نشده و اعتبار طرح های آبیاری تحت فشار در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

اجرای سامانه های نوین آبیاری از سال 74 در کشور شروع و در 20 سال گذشته یک میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سامانه ها مجهز شده اند.

ایران دارای 7.8 میلیون هکتار اراضی آبی است که 5.3 میلیون هکتار آن قابلیت اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار را دارد.

/ 1495/7232/587
کد N276614