تحولات امنیتی سوریه/

ممانعت جنگنده‌های اردنی از قاچاق تسلیحات به سوریه/ آتش انتقام میان گروههای تروریستی فروکش نمی‌کند