با موافقت هیأت دولت؛

توافقنامه استرداد مجرمان و محکومان میان ایران و سریلانکا امضا می‌شود

دولت

این مصوبه مورخ 20/2/1393از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

هیأت وزیران با امضای دو موافقتنامه قضایی بین ایران و سریلانکا موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به امضای موقت دو موافقتنامه قضایی بین ایران و سریلانکا اقدام کند.

براین اساس، وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره،پاراف و امضای موقت موافقت نامه های انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا در چاچوب متن نمونه، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه مورخ 20/2/1393از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد N276262