نمایندگان در حال جمع آوری امضا هستند/

فرصت یک ماهه به دولت جهت استفاده از اعتبارات هزینه نشده بودجه سال 92

مجلس

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی در حال جمع آوری امضا برای دادن فرصت یک ماهه به دولت جهت استفاده از اعتبارات هزینه نشده در بودجه 92 در پروژه های اقتصادی و عمرانی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای درخواست موافقت نمایندگان برای دادن فرصت یک ماهه به دولت جهت هزینه کرد اعتبارات هزینه نشده در بودجه 92 در زمینه تحقق پروژه های نیمه تمام اقتصادی و عمرانی به جمع آوری امضا از نمایندگان مجلس پرداخت.

رضایی نماینده خمین در مجلس با اشاره به این درخواست نامه گفت: تاکنون 90 نفر از نمایندگان مجلس این درخواست را امضا کرده اند.