موافقت نمایندگان با معرفی دستگاه‌های مسئول صدور مجوز کسب و کار

مجلس

در این طرح قرار است پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیک مجوز کسب و کار که در آن شرایط دریافت یا تمدید کسب و کار در همه مشاغل درج شده است، به‌عنوان مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز کسب و کار معرفی شود.

نمایندگان مجلس با اصلاح دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز کسب و کار موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، با معرفی دستگاه‌های مسئول صدور مجوز کسب و کار موافقت کردند.

براساس این قانون شوراهای شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون و اصناف، اتحادیه‌ها، مجامع و نظام‌های صنفی می‌توانند با صدور اجازه کتبی مجوز، پروانه، استعلام، تاییدیه و یا هر مصوبه‌های که برای شروع و یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز است موافقت خواهند کرد.

ضمن اینکه در این طرح قرار است پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیک مجوز کسب و کار که در آن شرایط دریافت یا تمدید کسب و کار در همه مشاغل درج شده است، به‌عنوان مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز کسب و کار معرفی شود.

کد N276153