النشره:

نشانه‌ای از حیات در منطقه قدیمی حمص دیده نمی‌شود

آفریقا و خاورمیانه

خبرنگار پایگاه لبنانی النشره که پس از خروج گروههای مسلح از منطقه قدیمی حمص دیدن کرده در گزارشی وضعیت نابسامان این منطقه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه لبنانی النشره در گزارشی با اشاره به بازدید میدانی خود از منطقه قدیمی حمص اعلام کرد: حجم ویرانیها در محله های مختلف این منطقه بسیار بالاست و در خیابانها هیچ نشانه ای از حیات دیده نمی شود.

بنابراین گزارش، طی ناآرامی های سه سال گذشته سوریه که استان حمص را به یکی از اصلی ترین نقاط درگیری میان تروریستها و ارتش سوریه تبدیل کرده بود، مناطق مختلف این استان به ویژه منطقه قدیمی حمص که دارای آثار تاریخی و باستانی متعددی نیز هست، تخریب شده است.

گروههای تروریستی طی سه سال اخیر، حمص را به عنوان یکی از اصلی ترین نقاط تمرکز خود انتخاب کرده بودند و در نهایت چند روز پیش در پی شکستهای متوالی خود مجبور به تخلیه آن بر اساس توافق با ارتش سوریه شدند.

خواندنی از سراسر وب