عراقچی: این دور از مذاکرات، سراغ نگارش متن نهایی توافق می رویم

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

نسیم آنلاین نوشت: اگر در مورد یکی از موضوعات مورد اختلاف تفاهم نشود، به این معناست که راجع به هیچ موضوعی تفاهم نشده

عباس عراقچی گفت: با 1+5 در خصوص همه موضوعات صحبت کرده‌ایم و در این دور از مذاکرات به سراغ نگارش متن توافق خواهیم رفت.
معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران همچنین با بیان اینکه این دور از مذاکرات ایران و 1+5 در وین در همان سطح دور قبل برگزار خواهد شد، احتمال حضور وزرای خارجه در این دور از مذاکرات را بعید دانست.


او گفت: اگر در مورد یکی از موضوعات مورد اختلاف تفاهم نشود، به این معناست که راجع به هیچ موضوعی تفاهم نشده.     
45231


 

کد N275871