تصویب هیات وزیران:

میزان یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 تعیین شد

تصویب نهاده ها

تهران - ایرنا - میزان یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 با تصویب هیات وزیران تعیین شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 از محل جزء (2) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، یارانه انواع کود شیمیایی و کود آلی و زیستی 6,100,000 (میلیون ریال) ، بذر 960,000 (میلیون ریال) ، انواع نهال 200,000 (میلیون ریال) ، بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی و مبارزه با آفت عمومی 340,000 (میلیون ریال) تعیین شد

بر اساس تصمیم هیات وزیران، میزان یارانه برای اصلاح نژاد دام روستایی 90,000 (میلیون ریال) ، توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دامهای روستایی و عشایری و واکسن دام، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک 140,000 (میلیون ریال) تعیین شده است که در مجموع 7,830,000 (میلیون ریال) یارانه برای انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 توزیع می شود.

بر این اساس، سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع مواد شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) درسال 1393 با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین می شود.

همچنین دستگاه مباشر تامین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه های کود شیمیایی درج کند.

بر این اساس، وزارت جهادکشاورزی مجاز است ما به التفاوت قیمت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی ازابتدای سال 1393 تا تاریخ ابلاغ قیمت های جدید بر مبنای قیمت های فروش سال 1392 از سر جمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی را تسویه کند.

همچنین، وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر است.

بر اساس این مصوبه ، هزینه های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود شیمیایی و کود آلی و زیستی (ارگانیک) ازجمله هزینه های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده پرداخت می شود.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در تاریخ 20 اردیبهشت 1393 برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام**1058 ** 1418
کد N275842