تجدید مناقصه سه میلیاردی با نظر سازمان بازرسی

سازمان بازرسي كل كشور

با نظر سازمان بازرسی کل کشور مناقصه سه میلیارد تومانی تجدید شد.

با نظر سازمان بازرسی کل کشور مناقصه سه میلیارد تومانی تجدید شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بررسی اسناد و مدارک مربوط به عملکرد کمیسیون معاملات سازمان ترافیک از سوی بازرسان اداره کل بازرسی آذربایجان در ارتباط با برگزاری مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری سیستم مکانیزه کنترل محدوده ترافیک، نشان از عدم برآورد دقیق اولیه و عدم رعایت شرایط مناقصه طبق قانون معاملات شهرداری و آگاهی مناقصه به‌جای آگهی فراخوان مشارکت داشت که پس از مذاکرات حضوری با مسئولان ذیربط، این مناقصه سه میلیارد تومانی تجدید شد.

انتهای پیام

کد N275768