دو طرح از دستور کار مجلس خارج شد

دستور کار مجلس

تهران - ایرنا - دو طرح الحاق یک بند به ماده دو قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و طرح بررسی حمایت از مالکیت صنعتی از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، براساس رای نمایندگان چون در طرح الحاق یک بند به ماده دو قانون تشکیل شورای عالی اشتغال که به وسیله کمیسیون اجتماعی ارائه شده بود فقط نام کمیته امداد برای حضور در این شورا آمده بود از دستور کار خارج شد.

برخی از نمایندگان خواهان اضافه کردن نام سازمان بهزیستی نیز بودند که پس از ارائه پیشنهاد اضافه کردن این سازمان به این طرح توسط حجت الاسلامی محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت رای گیری به عمل آمد و از 220 نماینده حاضر در صحن علنی 125 رای موافق، 38 رای مخالف و 8 رای ممتنع با بازگشت آن به کمیسیون اجتماعی برای اضافه کردن سازمان بهزیستی به قانون تشکیل شورای عالی اشتغال موافقت کرد.

یک فوریت طرح الحاق یک بند به ماده دو قانون تشکیل شورای عالی اشتغال بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس طرح بررسی حمایت از مالکیت صنعتی را که به هیات رییسه تقدیم کرده بودند پس گرفتند به همین دلیل این طرح نیز از دستور کار خارج شد.

این طرح با امضای 10 نفر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که یک فوریت آن نیز در آذرماه سال گذشته به تصویب رسید.

سیام(3)**9103**9132 ** 1418
کد N275741