دو طرح از دستور کار مجلس خارج شد

مجلس

طرح الحاق یک بند به قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و طرح حمایت از مالکیت صنعتی به دلیل وجود مشکلاتی در این دو طرح از دستور کار مجلس خارج شد تا در کمیسیون های مربوطه بررسی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک بند به ماده ای از قانون تشکیل شورای عالی اشتغال به دلیل ایرادات این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا اصلاح شود.

علاوه بر بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به دلیل آماده نبودن گزارش کمیسیون مربوطه از دستور کار مجلس خارج شد.