علیرضا محجوب در اخطار قانون اساسی:

رد طرح احتساب دوره‌های آموزشی بهورزان نادیده گرفتن حقوق روستاییان است

مجلس

در بسیاری از موارد سربازی کارمندان جزو سنوات آنها به حساب می‌آید، اما بهورزانی که در شرایط سخت در روستاها خدمت می‌کنند، دوره‌های آموزشی آنها جزو سنوات خدمت‌شان به حساب نمی‌آید.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه دوره‌های آموزشی بهورزان باید جزو سنوات آنها محسوب شود ابراز کرد: بسیاری از بهورزان در روستاها برای خدمت به روستاییان و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر تلاش می‌کنند و باید دوره‌های آموزشی‌شان جزو سنوات خدمت‌شان به حساب نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی درخصوص طرح احتساب دوره‌های آموزشی بهورزان در سنوات خدمت با اشاره به بند 12 اصل سوم قانون اساسی، اظهار کرد: در حال حاضر عده‌ای با مدارک غیرمرتبط در عرصه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند و امتیازاتی به آنها تعلق می‌گیرد، ولی بهورزانی که در روستاها برای خدمت به روستاییان و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر تلاش می‌کنند، دوره‌های آموزشی‌شان جزو سنوات خدمت‌شان به حساب نمی‌آید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم ادامه داد: رد طرح نادیده گرفتن حقوق روستاییان است و مشکل قانون اساسی دارد.

همچنین عباس قائیدرحمت در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل سوم این قانون درخصوص رفع تبعیض از همه اقشار جامعه، گفت: در بسیاری از موارد سربازی کارمندان جزو سنوات آنها به حساب می‌آید، اما بهورزانی که در شرایط سخت در روستاها خدمت می‌کنند، دوره‌های آموزشی آنها جزو سنوات خدمت‌شان به حساب نمی‌آید.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این مسئله تبعیض ناروا درخصوص بهورزان است، به رد شدن این طرح در لایحه بودجه سال جاری از سوی شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان درخصوص رد این طرح گفته بود ماهیت بودجه‌ای ندارد و می‌بایست به صورت طرح یا لایحه‌ای مجزا تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شود که در حال حاضر این طرح تهیه شده و خواستار رأی نمایندگان به آن هستم.

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اخطارهای این نمایندگان را وارد ندانست.

کد N275683