بررسی طرح انتقال پایتخت در دستور کار مجلس قرار گرفت

مجلس

بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی درمورد طرح انتقال پایتخت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 197 نماینده مجلس و به ریاست حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهروز وزارت بهداشت و درمان اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این نمایندگان گزارش دیگری از این کمیسیون در مورد طرح الحاق یک بند به ماده ای از قانون تشکیل شورای عالی اشتغال را نیز بررسی خواهند کرد.

نمایندگان مجلس همچنین بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی را نیز امروز در دستور کار دارند.

علاوه بر این گزارش کمیسیون ویزه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش شور دوم کمیسیون شوراها در مورد طرح انتقال پایتخت را نیز بررسی خواهند کرد.