روایت روزنامه شرق از تصمیمی که علیه دولت در نشست افراطی ها گرفته شد

دولت یازدهم

شنیده شده در یکی از جلسات تندروها عنوان شده که دولت روحانی همه تخم مرغ‌های خود را در سبد پرونده هسته‌ای و اقتصادی چیده و از مسایل داخلی غافل شده است

روزنامه شرق نوشت:
شنیده شده در یکی از جلسات تندروها عنوان شده که دولت روحانی همه تخم مرغ‌های خود را در سبد پرونده هسته‌ای و اقتصادی چیده و از مسایل داخلی غافل شده است. تحلیل شده در این شرایط که دولت سرگرم این دو حوزه است، می‌توان با حملات سازمان‌یافته در مسایل داخلی، بین دولت و حامیانش و در سطح گسترده با افکار عمومی فاصله ایجاد کرد؛ افراطیون البته در نظر دارند به موقع از تحقق اهداف هسته‌ای و اقتصادی دولت هم جلوگیری کنند تا دولت یازدهم هیچ برگ برنده‌ای نداشته باشد. ماشین تخریب به راه افتاده است، برنامه دارد و در این راه از هزینه مالی و سیاسی ابایی ندارد. افراطیون حتی تلاش دارند بین دولت و سایر مقامات وقوای نظام نیز فاصله انداخته و سیاستی را که در قبال دولت اصلاحات دنبال کردند یک‌بار دیگر برای دولت اعتدال بیازمایند.
کد N275297