گزارش روزنامه لوپوئن در زمینه بازگشت ساکنان حمص به خانه هایشان

حمص,لوپوئن

تهران - ایرنا - پایگاه خبری روزنامه فرانسوی لوپوئن در گزارشی نوشت: هزاران تن از ساکنان شهر راهبردی حمص به دنبال توافق میان طرف های درگیر در سوریه، امروز شنبه به خانه و کاشانه خود بازگشتند.

لوپوئن افزود: هزاران غیر نظامی و سکنه شهر حمص بدنبال 2 سال درگیری های شدید و تخریب زیر ساختارها و شمار زیادی از خانه ها در این شهر به خانه های خود بازگشتند هرچند که بسیاری از خانه ها منهدم شده است.

بنابر این گزارش، بازگشت ساکنان شهر راهبردی حمص بدنبال توافق میان دولت و تروریست های مسلح صورت گرفت. بیش از 2 هزار تروریست تحت نظارت سازمان ملل پنجشنبه گذشته این شهر را ترک کردند.

روزنامه لوپوئن در بخش دیگری از این گزارش نوشت: ارتش سوریه که در حال حاضر بیش از 80 درصد شهر را تحت کنترل خود دارد، پنجشنبه گذشته وارد مرکز و یا مقر تروریست های ضد دولت سوریه شد.

تروریست ها در شرایط کنونی منطقه ˈ وائیرˈ شهر حمص را در کنترل خود دارند و گفت وگو در این باره که آنها به طور کامل منطقه را ترک کنند، ادامه دارد.

مترجمام**1502** شبس 1551
کد N275268