روسیه یک هیات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری به سوریه اعزام می کند

نظارت بر انتخابات سوریه

تهران – ایرنا - خبرگزاری ˈشین هواˈ چین روز شنبه در گزارشی از تصمیم روسیه برای اعزام یک هیات به سوریه برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که قرار است سوم ژوئن (13 خرداد) آینده برگزار شود، خبر داد.

این گزارش به نقل از بیانیه شورای فدراسیون روسیه آورده است که این شورا قصد دارد ،یک هیات برای شرکت در فرایند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه به آن کشور اعزام کند.

براساس این بیانیه، این تصمیم براساس گفت وگو و مذاکراه روز پنجشنبه گذشته ˈالیاس اوماخونفˈ معاون رییس شورای فدراسیون روسیه و ˈریاض حدادˈ سفیر سوریه در مسکو اتخاذ شده است.

براساس این گزارش، سفیر سوریه در مسکو در این دیدار درخواست رییس پارلمان کشورش از روسیه برای اعزام ناظر به دمشق برای نظارت بر روند انتخابات ریاست جمهوری سوریه را ارایه کرد.

براساس این گزارش ، مقام روس برگزاری انتخابات سوریه را تصمیمی بسیار منطقی و صحیح توصیف کرد و افزود: فقط مردم سوریه حق دارند سرنوشت خود را تعیین و رییس جمهور کشورشان را انتخاب کنند.

مترجمام**1378**5981
کد N275134