علی مطهری:

گاهی دین را ابزاری در دست سیاست می کنیم

مطهری,مجلس

تهران -ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما گاهی دین ابزاری در دست سیاست است گفت: این کار غلطی است و باید سیاست ابزاری در دست دین باشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی مطهری در نشست دانشجویی با موضوع روحانیت و سیاست که عصر روز شنبه در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، به تشریح حضور عالمان دینی در مسیحیت و در بین اهل تسنن و تشیع در طول تاریخ پرداخت و گفت: از نظر برخی روشنفکران، معمولا حاکمیت دین و خدا مساوی نفی آزادی است زیرا به واسطه انسی که با افکار سیاسی غرب دارند در آنها این تفکرات رشد یافته است.

وی ضمن تشریح دوران حکومت کلیساها در قرون وسطی و جدایی مسیحیان از دین در طول تاریخ گفت: این رویگردانی دلایل مختلفی داشت که یکی نارسایی مفاهیم فلسفی کلیسا و دیگر، نگاهی بود که خدا و آزادی را در برابر هم قرار می داد و سومین دلیل به خود انسان برمی گشت که او را صاحب اراده و اختیار می دانست که باید آینده خود را بسازد نه اینکه در اراده و اختیار خداوند باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در قرون وسطی حاکم در برابر مردم مسوول نبود بلکه فقط در برابر خدا مسوولیت داشت اما در اسلام برعکس این بود، افزود: حضرت علی (ع) در سخنان خود به مردم توصیه می کرد که در خفا و آشکار از وی انتقاد کنند.

وی دیگر علت های رویگردانی مردم اروپا از دین را مساله تحمیل عقاید به مردم این سرزمین ها عنوان کرد و گفت: دین و خداپرستی در ذات انسان ها وجود دارد اما کلیسا در آن زمان به دنبال جنگ انداختن بین دین و غرایز انسانی بود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کلیسا به دنبال جاه پرستی بود ، حتی ازدواج را امر نامقدسی عنوان می کرد و علاقه زن و مرد به هم را چیز بدی اعلام می کرد اما اسلام ازدواج را مقدس می داند.

وی تصریح کرد: زمانی که اروپا دست از دین تحریف شده خود برداشت، رو به پیشرفت رفت اما مسلمانان زمانی که از دین خود دست برداشتند شروع به پسرفت کردند.

مطهری افزود : توجه به علم و سعی بر آبادانی یکی از خصلت های غربی ها است اما ما فکر می کنیم هر چه دنیا خرابتر باشد آخرت آبادتر است ولی این موضوع کاملا اشتباه است.

وی با تشریح تاریخ خلفای سنی در جوامع اسلامی و تفکر آنها از حکومت دین بر مردم اظهار داشت: امامت از نظر سنی ها زعامت است یعنی مردم هم می توانند امام را انتخاب کنند و حتما نباید ایشان از جانب خداوند انتخاب شوند اما شیعه امامت را جانشین بلافصل پیامبر می داند.

فرزند شهید مطهری با تشریح تعبیر امامت از نظر پدرش گفت: امامت به معنی ولایت است یعنی ولایت معنوی هم وجود دارد و این موضوع بین شیعه و عرفا مشترک است.

وی امامت را به سه قسمت زعامت سیاسی، مرجعیت دینی و فرماندهی بر مردم تعبیر کرد و گفت: کسی که امام است باید این شرایط را داشته باشد و هر کس این شرایط را دارد باید از جانب خداوند به عنوان ولی انتخاب شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به روند حضور روحانیت در طول تاریخ معاصر ایران تا انقلاب اسلامی تصریح کرد: روحانیت ما در قبل از انقلاب آفت زده بود و در میان آنها کسانی بودند که اسلام را منهای روحانیت می خواستند.

ادامه دارد...

سیام(3)**9103** 1058**م.ب**1449
کد N275100