ˈ الشرق الاوسطˈ:

سازمان جاسوسی آمریکا ازتبدیل شدن سوریه به سکوی تروریست ها نگران است

سوریه,تروریسم

تهران- ایرنا- اصرار جبهه عربی-غربی به تداوم بحران آفرینی در سوریه به واسطه تحرکات تروریستی علیه ملت و دولت این کشور، تبعاتی را شامل معضل بازگشت تروریست های خارجی از سوریه ایجاد کرده و نگرانی حامیان تروریست ها را از جمله سازمان مرکزی اطلاعات امریکا(سیا) موجب شده است.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری مصریˈ الشرق الاوسطˈ،ˈجان برنانˈ مدیر ˈسیا ˈ در جلسه کمیته اطلاعاتی کنگره آمریکا گفت: ما از احتمال تبدیل شدن سوریه به پایگاه اقدامات تروریستی علیه اهداف آمریکایی و غربی احساس نگرانی می کنیم.

وی با بیان این که تمامی آمریکایی هایی که از جنگ در سوریه به کشورشان بازمی گردند، مسلمان نیستند، مدعی شد که برخی از آنها ابتدا با هدف کمک رسانی بشر دوستانه وارد سوریه شدند و سپس به گروه عاملان اقدامات تروریستی و خشونت بار گرویدند.

منابع اطلاعاتی آمریکا از همراهی 50 آمریکایی با باندهای تروریستی فعال در سوریه خبر داده اند.

ادعای آمریکا و دیگر همپیمانان غربی آن مبنی بر نگرانی از تبدیل شدن سوریه به میدان آموزش فنون جنگی تروریست ها در حالی است که واشنگتن اخیرا و به طور رسمی محموله ای از تسلیحات پیشرفته را در اختیار گروه های مسلح فعال در این کشور قرار داد.

مترجمام** 1453**5981
کد N274569