انقلابیون بحرین بر تداوم مبارزات خود تاکید کردند

انقلابیون,قانون

تهران- ایرنا- پنج گروه و حزب مخالف دولت بحرین با انتقاد از عملکرد دولت این کشور و مطالبه پایان یافتن حکومت استبدادی، بر تداوم مبارزه تا دستیابی به حقوق قانونی بحرینی ها تاکید کردند.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری ˈالیوم السابعˈ مصر، گروه های الوفاق، وعد، تجمع ملی دمکراتیک، تجمع دمکراتیک متحد و برادری، شب گذشته در قطعنامه ای در پایان تظاهراتی که از منطقه ˈشاخوره جنوسانˈ آغاز شد و تا غرب منامه ادامه یافت، از عزم خود برای ادامه مبارزه خبر دادند.

تظاهرکنندگان همچنین دولت بحرین را به عنوان حکومتی توصیف کردند که مخالف گفت وگو با مردم است و بر نظام استبدادی و نبود نهادهای قانونی و گریز از قانون مداری اصرار دارد.

تظاهرات گسترده و قیام مردمی بحرین فوریه سال 2011 با هدایت اکثریت شیعه این کشور آغاز شد و شرکت کنندگان در آن خواستار اصلاحات سیاسی شدند.

مترجمام** 1453 *1446
کد N274466