عبدالرحیم سلیمانی در گفت وگو با ایلنا:

جریان تخریب کننده تیم مذاکره کننده، جریانی انحرافی است

سیاست داخلی

مصلحت مملکت و مردم در این است که مسئله هسته‌ای حل شود تا مردم و کشور بیش از این هزینه و خسارت ندهند/سود برخی از گردانندگان مخالفت های افراطی با تیم مذاکره کننده و حاشیه سازی‌ها، در وجود تحریم است/نباید نمایندگان ایران را در مقابل طرف‌های غربی تضعیف کنیم.

ایلنا: عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گفت: جریان تخریب تیم مذاکره کننده کشورمان، یک جریان انحرافی است و به هیچ وجه مصلحت مملکت را در نظر نمی گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالرحیم سلیمانی از اساتید حوزه و دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سؤالی پیرامون مخالفت های افراط گونه با تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اظهار داشت: نمی توانم به صورت مشخص بگویم دنبال چه چیزی هستند، چون همه آن ها مثل هم نیستند؛ برخی از آن ها اشتباه می کنند، اما برخی از گردانندگان این مخالفت های افراط گونه، اهداف مشخص دارند.

وی افزود: گردانندگان کارهای افراط گونه با تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بیشتر اهداف سیاسی دارند و ممکن است برخی هم اهداف اقتصادی و سوء استفاده های خاص خود را مد نظر دارند؛ عوامل متعددی ممکن است باشد و همه افراد را نمی شود یک جور دید و درباره اش به صورت کلی داوری کرد.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: آن چه مسلم است این است که این جریان تخریب تیم مذاکره کننده کشورمان، یک جریان انحرافی است و به هیچ وجه مصلحت مملکت را در نظر نمی گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی با بیان این که تحریم ها به نفع مردم و کشور نیست، گفت: آن چه مهم است این است که مصلحت مملکت و مصلحت مردم در این است که این مسائل هسته ای ما حل شود تا مردم و کشور بیش از این هزینه و خسارت ندهند.

وی افزود: مخالفت با چنین قضیه ای در حقیقت مخالفت با مصلحت ملی و مخالفت با مصلحت مردم است.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: این که اهداف این مخالفان افراطی چیست و دنبال چه هستند، نمی توان به صورت کلی نظری داد، چرا که شاید تهمت باشد اما می توان گفت انواع انگیزه ها در این خصوص وجود دارد؛ ممکن است برخی اصلا اشتباه کنند و برخی هم قطعا به دنبال منافع سیاسی و بعضا هم به دنبال منافع اقتصادی و سوء استفاده های خود با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستند، چون سود برخی از گردانندگان اصلی این حاشیه سازی ها، در وجود تحریم است؛ اما آن چه که مسلم است این که این عمل و این مخالفت های افراطی با تیم سیاست مذاکره کننده کشورمان، خطا و زیان بار است.

حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی با تأکید بر این که برای موفقیت جمهوری اسلامی در صحنه مذاکرات هسته ای نیاز به همگرایی داخلی داریم، گفت: به هر حال هر رئیس جمهور و یا هر شخصیت، به میزانی پشت میز مذاکره قدرت دارد و می تواند حرفش را به کرسی بشناسد، که در کشور خودش اعتبار داشته باشد؛ اگر ما کسی را به میز مذاکره بفرستیم و در داخل کشور خودمان تضعیفش کنیم و مشکلاتی برای او ایجاد کنیم، یا شأن و جایگاه او را حفظ نکنیم و نشان دهیم او یک شخصیت پایین است و مورد احترام و توجه نیست، حتی نشان دادن این مسائل، همه تأثیر منفی بر قدرت چانه زنی نماینده کشورمان در عرصه مذاکرات دارد؛ تأثیر منفی دارد در این که حرفش را چگونه به کرسی بنشاند و بقبولاند؛ باید یک فردی که از این جا می رود بتواند بگوید من نماینده ایران هستم.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: افراد و گروه هایی که با کارهای افراطی خود، اتحاد و هماهنگی داخلی را به هم زده و موضع نماینده ما را در مذاکرات تضعیف کنند، قطعا به کشور، لطمه و ضرر وارد کرده و کارهای شان به سود ملت نیست.

کد N274119