شباهت عجیب بازتاب توافق ژنو، از تهران تا تل آویو/ عکس

توافق ژنو

توافق ژنو؛ از دلواپسی نخست وزیر رژیم صهیونیسی تا راهپیمایی دلواپسان در روز جمعه.

توافق ژنو؛ از دلواپسی نخست وزیر رژیم صهیونیسی تا راهپیمایی دلواپسان در روز جمعه.
http://setarehnews.ir/images/2014/5/351041_501.png
http://setarehnews.ir/images/2014/5/351042_372.jpg
کد N273995