توصیه همسر هاشمی به دولت روحانی

عفت مرعشی

عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی درباره هجمه‌ها نسبت به شوهر و فرزندانشان گفت این مساله، مساله تازه‌ای نیست، ما فراوان دیدیم، و از کنارشان عبور کردیم.

روزنامه آرمان: عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی درباره هجمه‌ها نسبت به شوهر و فرزندانشان گفت این مساله، مساله تازه‌ای نیست، ما فراوان دیدیم، و از کنارشان عبور کردیم.

مرعشی همچنین به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کند که کار خود را آنطور که صلاح می‌داند و آنطور که باید باشد، انجام دهد و توجهی به هجمه‌ها نکند.

او همچنین خطاب به دولت می‌گوید: شما نیز مانند ما با لبخند از کنار هجمه‌ها و تندروی‌ها بگذرید.
کد N273951