تصاویری از روز خونین ماریوپل اوکراین

در جریان تبادل آتش میان نیروهای امنیتی اوکراین و مخالفان مسلح دولت در شهر ماریوپل، بیست مخالف و یک مامور پلیس کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

تصاویری از روز خونین ماریوپل اوکرایندر جریان تبادل آتش میان نیروهای امنیتی اوکراین و مخالفان مسلح دولت در شهر ماریوپل، بیست مخالف و یک مامور پلیس کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
کد N273896