موافقت اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه

آمریکا اروپا

دیپلماتهای اتحادیه اروپا پس از نشست روز گذشته خود در بروکسل با اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن چند شخص و شرکت به فهرست تحریمهای اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد و انتظار می رود این تحریمها از روز دوشنبه٬ ۲۲ اردیبهشت ماه اجرایی شود.

پس از نشست روز گذشته در بروکسل، دیپلماتهای اروپایی اعلام کردند که با افزودن نام ۱۵ فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در شبه جزیره کریمه به فهرست تحریمها علیه روسیه موافقت کرده‌اند.

نام اشخاص و شرکتهایی که قرار است به فهرست تحریمها اضافه شود، هنوز اعلام نشده است٬ اما به نوشته رویترز به نظر نمی رسد نام شرکتهای بزرگ روسی در این فهرست باشد.

"یانوش لواندوفسکی" کمیسر امور مالی اتحادیه اروپا٬ دیروز جمعه اعلام کرد که انتظار می رود این تحریمها از روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه اجرایی شود.

وی در توضیح این اقدام جدید اتحادیه اروپا گفت : این تحریمها در زمره تحریمهای سخت علیه روسیه به حساب نمی آیند و شدیدترین تحریمها علیه روسیه در صورتی اجرایی می شود که مداخله روسیه در اوکراین به طور قطعی ثابت شود.

اتحادیه اروپا تا کنون درباره جدایی کریمه از اوکراین٬ برای ۴۸ فرد روس و اوکراینی ممنوعیت ویزا قائل شده است٬ اما این نخستین بار است که شرکتها نیز در این خصوص هدف تحریم اروپا قرار می گیرند.