پارلمان یونان چارچوب سیاست های اقتصادی این کشور را تصویب کرد

یونان

آتن- ایرنا - چارچوب سیاست های اقتصادی یونان برای چهار سال آینده، با رای اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا، تصویب چارچوب سیاست اقتصادی یونان جمعه شب از سوی نمایندگان پارلمان این کشور تصویب شد.

پس از بحث و بررسی های جنجالی مخالفان و موافقان، 150 نماینده از احزاب راستگرای دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک یعنی دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی این کشور به طرح مزبور رای مثبت و تعداد 119 نماینده به آن رای منفی دادند.

بر اساس طرح قانونی به تصویب رسیده، سیاست اقتصادی کشور برای سال های 2015 الی 2018 تعیین شده که دولت نیز موظف به اجرای آن است.

حزب چپ ائتلافی (سی ریزا) دومین حزب بزرگ یونان با انتقاد از تصویب این طرح، آن را ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت قلمداد کرد.

ˈ یانیس استورناراسˈ وزیر اقتصاد و دارایی یونان طی سخنانی در پارلمان یونان با انتقاد از سیاست های حزب چپ ائتلافی (سی ریزا) گفت: این حزب در نظر دارد کشور را به سوی سیاست های اقتصادی بسته و ورشکسته قدیمی هدایت کند در حالیکه دولت ائتلافی تاکنون با گام های استوار توانسته کشور را از لبه ورشکستی نجات دهد.

وی در ادامه اظهار داشت: یونان طی 30 سال گذشته برای اولین بار دارای بودجه اضافی است و بازار جهانی به توانایی اقتصاد یونان اطمنیان دارد.

دیگر احزاب سیاسی یونان با نتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی یونان، این طرح را ادامه دهنده سیاست ریاضت اقتصادی قلمداد کردند و از دولت خواستند که بیش از این سنگینی بار بحران مالی کشور را به دوش شهروندان تحمیل نکند و دست از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی بردارد.

اروپام**2170** 1597
کد N273141