وزیر خارجه ترکیه گزارش موسسه خانه آزادی را رد کرد

خانه آزادی

آنکارا - ایرنا - ˈ احمد داوداوغلو ˈ وزیر امور خارجه ترکیه نسبت به گزارش موسسه ˈفریدام هاوس ˈ ( خانه آزادی) آمریکا در باره شمار خبرنگاران زندانی در ترکیه واکنش نشان داد و ادعا کرد که تنها پنج خبرنگار دارای کارت خبرنگاری در این کشور زندانی هستند.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، وزیر خارجه ترکیه گفت : گزارش منتشر شده توسط موسسه خانه آزادی در باره خبرنگاران زندانی در این کشور اشتباه است و تنها پنج خبرنگار که دارای کارت خبرنگاری هستند به اتهامات گوناگون در ترکیه زندانی هستند.

وی افزود : با رتبه بندی صورت گرفته توسط این موسسه ، ترکیه هم ردیف کره شمالی قرار گرفته است که این موضوع نه تنها توهینی به دولت ترکیه بلکه به پیشرفت هایی است که این کشور داشته است.

موسسه فریدام هاوس (خانه آزادی) به تازگی در گزارش سال 2014 میلادی خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان ، ترکیه را بعد از 15 سال در ردیف کشورهای ˈفاقد آزادی مطبوعات ˈ قرار داد.

موسسه فریدام هاوس، اخراج گسترده اصحاب رسانه از موسسات خبری ترکیه بعد از رویدادهای پارک ˈگزیˈ در سال گذشته، اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها و عدم شفافیت مالکیت در موسسات رسانه ای را از مهم ترین معیارهای کاهش جایگاه ترکیه از رده کشورهای دارای آزادی رسانه ای محدود، به رده کشورهای فاقد آزادی رسانه ای ، قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ترکیه با 14 رتبه نزول، در ردیف یکصد و سی و چهارمین کشور جهان قرار گرفت.

در ارزیابی موسسه فریدام هاوس ، ترکیه تنها کشور در بین 42 کشور اروپایی فاقد آزادی رسانه ای است.

این نهاد مدنی که از آن به عنوان یک نهاد مستقل یاد می شود، در 15 سال اخیر ترکیه را همواره در ردیف کشورهای دارای آزادی رسانه ای محدود قرار داده بود و این برای اولین بار است که ترکیه در رده یک کشور فاقد آزادی مطبوعات قرار می گیرد.

خاورم ** 230** 3404
کد N273137