برنامه دولت فرانسه برای مبارزه با افراطی گری

آمریکا اروپا

دولت فرانسه با هدف جلوگیری از حضور اتباع افراطی این کشور در سوریه گروه ویژه ای تشکیل داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24 ، وزارت کشور فرانسه از تشکیل گروهی ویژه برای کمک به خانواده هایی که نگران پیوستن فرزندانشان به گروه های تروریستی در سوریه هستند خبر داد.

بنا بر این گزارش در 10 روز گذشته پنج شهروند فرانسوی تلاش کردند تا برای پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه خود را به این کشور برسانند.

وزارت کشور فرانسه از بیست و نهم آوریل گذشته سایتی ویژه ایجاد کرده و شماره تلفنی رایگان به والدین نگران اختصاص داده است. در این سایت والدین می توانند اطلاعات مربوط  به فرزندانشان را قید کنند.

برنار کازنوو وزیر کشور فرانسه گفت این والدین اغلب در این سایت پیامهای کمک می فرستند و نگرانی شدید خود را از احتمال عزیمت فرزندانشان ابراز می کنند. هدف ما این است که این جوانان فرانسه را ترک نکنند و علل گرایشهای

افراطی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.