تعلیق روند انتقال تسلیحات شیمیایی سوریه به دلیل مسائل امنیتی

آفریقا و خاورمیانه

نماینده ویژه سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سوریه با بیان اینکه تاکنون 92درصد از تسلیحات شیمیایی از این کشور به خارج انتقال و یا امحاء شده است اعلام کرد که به دلیل سیطره تروریستها بر دو پایگاه نگهداری مواد شیمیایی هم اکنون امکان دسترسی به این مواد برای عوامل دولت سوریه و سازمان منع تسلیحات شیمیایی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوریه نیوز، "سیگرید کاگ" نماینده ویژه سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در سوریه اعلام کرد که افراد مسلح به دو پایگاه نگهداری مواد شیمیایی در نزدیکی دمشق، سیطره پیدا کرده اند.

وی تصریح کرد: ما برای انتقال مواد شیمیایی احتیاج داریم که خود را به  این پایگاهها برسانیم  و حرکت در مسیر منتهی به این دو پایگاه برای عوامل سازمان منع تسلیحات شیمیایی و دولت سوریه و انتقال مواد شیمیایی موجود در آنها  خطرات متعددی را در پی دارد.

وی با تأکید بر اینکه 92 درصد از تسلیحات شیمیایی سوریه از خاک این کشور خارج و یا امحاء شده است، اظهار داشت  خروج حجم موادی که در سوریه باقی مانده یک هفته بیشتر زمان نخواهد برد.