علیه نخست وزیر ترکیه اقامه دعوی شد

ارد غان

آنکارا- ایرنا - یک تبعه ترکیه با ادعای اینکه بدست محافظان نخست وزیر این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ، علیه اردوغان اقامه دعوی کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، ˈ ابراهیم آلیجیˈ از اتباع ترکیه ادعا کرده است که به هنگام برگزاری تجمع انتخاباتی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ پیش از انتخابات شهرداری ها در شهر ˈعثمانیهˈ که در آن ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه سخنرانی می کرد ، بدست محافظان وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه دهم فروردین با شرکت نمایندگان احزاب مختلف برگزار و حزب حاکم پیروز انتخابات شد.

وی عنوان کرده است در این تجمع درحالی که پلاکاردی که بر آن نوشته شده بود ˈاینجا دزد حضور داردˈ بدست محافظان نخست وزیر ترکیه دستگیر و مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته است.

وی در ادعانامه ای به دادستانی عثمانیه با عنوان اینکه یک ساعت توسط محافظان اردوغان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است علیه نخست وزیر ترکیه ، استاندار ، دادستان ارشد و رییس شهربانی عثمانیه اقامه دعوی کرد.

خاورم**2012** 230**1392
کد N272447

خواندنی از سراسر وب