ترور رئیس سازمان اطلاعات لیبی در بنغازی

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از ترور رئیس سازمان اطلاعات لیبی در شهر بنغازی توسط چند فرد مسلح ناشناس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی از ترور "ایراهیم السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات لیبی در مرکز شهر بنغازی توسط افراد ناشناس خبر داد.

طبق تصریحات شاهادان عینی، چند فرد مسلح که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند با تیراندازی به سمت السنوسی وی را به قتل رسانده و بلافاصله از محل حادثه گریختند.

 صبح روز پنج شنبه نیز چند فرد مسلح در شهر "درنه" به مسجد "الصحابه" حمله کرده و باعث تخریب قسمتی از آن شدند.

این درحالی است که طی ماههای اخیرلیبی شاهد تشدید ناامنی و حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی مقامات سیاسی  است.