رحمانیان: نقد و تخریب مقابل یکدیگر قرار دارند

سیاسی

مدیر مسئول روزنامه شرق گفت: اهداف نقد و تخریب درست مقابل یکدیگر هستند حتی اگر در ظاهر شبیه به هم باشند.

مهدی رحمانیان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: نقد مبتنی بریک سری داده‌هایی است که بر پایه‌ی تحلیل استوار است. یعنی زوایای خوب و بد را می‌بیند و برای آنها راه کار ارائه می‌دهند. همچنین مهربانی، دوستی و دلسوزی را باید از ویژگی‌های نقد داسنت.

وی با اشاره به معنی تخریب ادامه داد:‌تخریب رو به روی نقد قرار دارد یعنی فرد تخریب گر بدون شفقت و دلسوزی برای منفعت شخصی یا گروهی نقاط ضعف مساله را همراه با آسمان و ریسمان کردن بزرگ می‌کند و جز از بین بردن اساس و بنیاد آن موضوع به چیزی فکر نمی‌کند.

این فعال سیاسی همچنین با تاکید بر تفاوت بین نقد و تخریب گفت: آموزه‌های دینی ما از امام صادق( ع) کلامی است که می‌گویند دوستان ایراد شما را به خودتان می‌گوید.نقدها ایرادی است که کادو پیچ شده به ما هدیه داده می‌شود اما تخریب پرت کردن نقاط ضعف به صورتمان است.

وی با بیان این‌که افرادی بی شناسنامه از سمت گروه‌های پشتیبانی می‌شوند گفت: پشت کسانی که بدون شناسنامه دست به تخریب می‌زند افرادی هستند که جرات بیان مستقیم عقایدشان را ندارند و از طریق آنان می‌خواهند اثر خود را بر وضعیت سیاست و جامعه بگذارند. این امر ناشی از بی صداقتی و بی‌شجاعتی آنان است.

رحمانیان در پایان گفت: این گروه‌های بی‌شناسنامه و تخریب‌گر در طول تاریخ وجود داشتند و همیشه نیز خواهد بود. از آن جایی که شفافیت ندارند نمی‌شود برخورد شفافی نیز با آنان بشود.

انتهای پیام

کد N272164