بر اساس مصوبه شورای امنیت؛

سازمان ملل به کارکنان خود مدال شجاعت می دهد

مدال

نیویورک ،ایرنا- شورای امنیت در نشست امروز طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن سازمان ملل به هریک کارکنان خود که اقدامات جسورانه و خارق العاده ای را در راه کمک به مردم انجام دهند، مدال شجاعت می دهد.

مدال افتخاری را که در بزرگداشت نامˈ ممبای دیاگنه ˈ افسرسنگالی به مدال ˈکاپیتان ممبای دیاگنهˈ موسوم شده به این کارکنان اعطا خواهد شد.

ممبای دیاگنه افسر ارتش سنگال و عضو نیروهای صلحبان سازمان ملل بود که در جریان نسل کشی های سال 1994 رواندا با به خطر انداختن جان خود جان صد ها نفر از مردم این کشور را نجات داد.

یه گزارش ایرنا، شورای امنیت با تصویب این طرح مقرر کرد که مدال مذکور به همه کارکنان نظامی، نیروهای پلیس و پرسنل غیر نظامی این سازمان که با به خطر انداختن جان خود، دیگران را از خطر نجات داده و در این راه شهامت های خارق العاده ای از خود نشان داده اند، اعطا می شود.

در این طرح از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قطعنامه دستور طراحی و تولید این مدال را صادر کرده و نحوه و شرایط و ضوابط اعطای آن به کارکنان این نهاد بین المللی را مشخص کند.

اروپام 2253 **1908 ** 1917
کد N271996