تجمع مردم آلبوکرکی ایالت نیومکزیکو آمریکا در اعتراض به خشونت پلیس

تظاهرات

نیویورک، ایرنا - مردم شهر آلبوکرکی ایالت نیومکزیکو آمریکا در اعتراض به خشونت های فزاینده ماموران پلیس با تجمع در مقابل کلانتری این شهر، رفتار پلیس با مردم را جنایات علیه بشریت خواندند.

رسانه های آمریکایی این تظاهرات را یادآور تظاهرات مکزیکی تبارهای این شهر در سال 1967 دانستند و نوشتند این تظاهرات از سلسه تظاهرات های آن زمان الگوبرداری شده است.

در هفته گذشته ماموران پلیس این شهربا تیر اندازی به سوی مردی که گمان می رفت با خود اسلحه حمل می کند او را به قتل رساندند که این حادثه موجب خشم و اعتراض سراسری مردم ین شهر شد.

دوشنبه گذشته مردم شهر در اعتراض به این اقدام به قصد دستگیری سرپرست جدید اداره پلیس ، ساختمان شورای شهر البوکرکی را محاصره کردند اما موفق به این کار نشدند و تظاهرات با دخالت پلیس به پایان رسید.

دیوید کوریا استاد مطالعات آمریکایی دانشگاه نیومکزیکو که رهبری این تظاهرات را به عهده دارد به خبرنگاران گفته است که حوادث سال 1967 الگوی اصلی این تظاهرات بوده و تاکید کرده است که قصد وی از برگزاری این تظاهرات اعمال خشونت و یا اغتشاش در شهر نیست.

وی گفت : تظاهر کنندگان علاقه مند هستند که از سوی پلیس مورد خشونت و یا بازداشت قرار گیرند.

مامورین پلیس شهر آلبوکرکی از سال 2010 تا کنون مرتکب 39 مورد تیر اندازی های غیر قانونی و ضرب و شتم شهروندان این شهر شده اند.

در تظاهرات سال 1967 آمریکایی های مکزیکی تبار شهر آلبوکرکی با این اتهام که دولت آمریکا زمین های آن ها را بزور تصاحب کرده است و به قصد بازداشت و محاکمه دادستان وقت به ساختمان دادگستری یورش بردند و یک مامور پلیس و خبرنگاران را به گروگان گرفتند.

خشونت پلیس آمریکا علیه شهروندان این کشور به ویژه اسپانیایی زبان ها مسبوق به سابقه است و تاکنون موجب تظاهرات و درگیریهای زیادی در نقاط مختلف این کشور شده است.

اروپام 2253 **1908 ** 1917
کد N271990