بیش از یک هزار اوکراینی به جنوب شرقی کریمه پناهنده شدند

کریمه,ریانووستی

تهران - ایرنا - معاون شورای وزیران منطقه خودمختار کریمه اعلام کرد که بیش از یک هزار پناهنده اوکراینی که از این کشور گریخته اند در مناطق جنوب شرقی کریمه مستقر شده اند.

به گزارش ریانووستی، منطقه خود مختار کریمه دراواسط ماه مارس گذشته بدنبال برگزاری یک همه پرسی به فدراسیون روسیه پیوسته است.

ˈ رستم تمیرگالیفˈ افزود: هنوز شمار دقیق افرادی که از اوکراین گریخته و به کریمه وارد شده اند در دست نیست زیرا شماری از آنها بدون اینکه نامشان دردفاتر مرزی ثبت شود، وارد کریمه شده اند.

این مقام شورای وزیران کریمه اضافه کرد: تنها در منطقه ˈ اوسا ˈ یک هزار اوکراینی مستقر شده اند واین افراد پس ازاینکه نئونازی ها ساختمانی را به آتش کشیده و46 نفر را کشتند ، بسیار افسرده و نگران شده اند.

مترجمام**1502**536
کد N271900