با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن سینمای ایران و تونس آغاز بکار کرد

کد N271889