بازدید کارشناسان ناتو از نیروگاه اتمی اوکراین

انرژی,ریانووستی

تهران - ایرنا - کارشناسان ناتو از نیروگاه های اتمی، خط لوله های گاز، نیروگاه های آبی و دیگر تاسیسات زیر ساختی تولید انرژی در اوکراین را بازرسی کردند.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، ˈایگور دولگوفˈ، نماینده اوکراین در ناتو افزود: در هر کشور طرح های مربوط به دفاع مضاعف از تاسیسات زیر ساختی در هر حالتی وجود دارد و اوکراین استثنا نیست.

وی اظهار کرد: هدف بازدید کارشناسان از این تاسیسات، ارزیابی رویکرد دفاعی از این اماکن در مقابل با هر گونه حمله است.

بنابر این گزارش، یک گروه از کارشناسان غیر نظامی ناتو نیز ماه گذشته از اوکراین بازدید کرده بودند تا شرایط و تدابیر امنیتی این تاسیسات را بررسی کنند.

اوکراین بزرگترین کشور ترانزیتی برای صادرات گاز روسیه به اروپا است و 15 نیروگاه اتمی در این کشور در حال کار هستند.

مترجمام **1502** 1917
کد N271888