آغاز دادگاه محاکمه مرسی و 130 نفر از رهبران اخوان المسلمین

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از آغاز دادگاه محاکمه محمد مرسی و 130 نفر از اعضای اخوان المسلمین در پرونده زندان "وادی النطرون" خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ساعاتی پیش دادگاه محاکمه "محمد مرسی" رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 130 نفر از رهبران اخوان المسلمین در خصوص پرونده "وادی النطرون" در ساختمان آکادمی پلیس آغاز شد.

مرسی و متهمان دیگر که در درون قفس محاکمه در دادگاه حضور داشتند پس از آغاز جلسه پشت به قاضی و هیأت منصفه ایستادند.

در جلسه امروز "عادل حلمی" افسر امنیتی مصری نیز در جایگاه شاهد علیه مرسی و دیگر متهمان صحبت می کند.