یک ژاپنی که با چاپگر سه بعدی اسلحه تولید کرده بود بازداشت شد

اسلحه

تهران -ایرنا - ماموران پلیس ژاپن روز پنجشنبه یک تبعه 27 ساله این کشور را به جرم تولید دو قبضه اسلحه با ˈچاپگر سه بعدیˈ بازداشت کردند.

خبرگزاری ˈکیودوˈ ژاپن گزارش داد که ˈیوشیهیوتو ناموراˈ این چاپگر را به قیمت 60 هزار دلار خریده است.

این اولین بار است که قوانین مربوط به ساخت سلاح گرم در مورد تولید اسلحه با چاپگر سه بعدی بکار گرفته می شود.

فرد بازداشت شده ضمن اعتراف به تولید سلاح با چاپگر سه بعدی اعلام کرد که نمی دانسته که این کار غیرقانونی است.

بنابراین گزارش، خانه نامورا ماه گذشته مورد بازبینی قرار گرفت و پنج قبضه سلاح که دو قبضه آنها قابل شلیک گلوله واقعی است، کشف شد.

گفته می شود تولید قطعات الکترونیک خانگی و خودکار با چاپگر سه بعدی هزینه کمتری دارد

اما با این چاپگرها می توان سلاح گرم نیز تولید کرد و یک کارخانه اسلحه سازی آمریکایی سال گذشته مدعی شد که با استفاده از اسلحه تولید شده با چاپگر سه بعدی موفق شده گلوله واقعی شیک کند.

مترجمام**1533**1651
کد N271367