صادق : انتقال صحیح و حقیقی اخبار سیاست دولت تدبیر و امید است

مجمع عمومی,روابط عمومی

تهران بزرگ - ایرنا - مشاور رسانه ای رییس جمهوری گفت: انتقال صحیح و حقیقی اخبار و پیام ها، سیاست دولت تدبیر و امید با برخورداری از ابزارهای صحیح اطلاع رسانی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ˈمحمدرضا صادقˈ روز پنجشنبه در نخستین مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران در دولت تدبیر و امید در استانداری تهران اظهار کرد: روابط عمومی ها پیشانی سازمان ها هستند و فعالیت آنها زمینه ساز آن است که خدمات دولت در مرکز اداری کشور به خوبی معرفی شود .

وی جایگاه و کارکرد روابط عمومی ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: پیام، انتقال پیام و ابزار های پیام در روزگار کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق معضل کنونی رسانه ها را پرداختن به موضوعات فرعی به جای موضوعات اصلی دانست و افزود: دولت بنا دارد آنچه که صحیح است و حقیقت دارد در حد خود آن موضوع را انتقال داده و پیرامون آن اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال آن نیست که از ˈکاه، کوه ساختهˈ و به جامعه مخاطب انتقال دهد و مصمم است اقدامات در حد خود آنها با برخوداری از ابزارهای صحیح، نه کمتر و نه بیشتر انتقال داده شود.

مشاور ارشد رییس جمهوری وظیفه روابط عمومی ها را سه جنبه ارتباطات، اطلاع رسانی و تبلیغات عنوان و بیان کرد: معنای تبلیغ هم از بعد آن چه که دولت به آن توجه دارد آن نیست که هیچ را برجسته سازد و به تعبیر عامیانه گندم نمایی و جو فروشی کند.

صادق گفت : همت کسانی که در عرصه روابط عمومی فعالیت می کنند، باید معطوف به اطلاع رسانی خدمات دولت به نحو مناسب و با ابزار های صحیح و گرد آوری بازخورد این عملکردها و انتقال آن به دولت مردان باشد.

وی افزود : روابط عمومی ها باید نتایج اقدامات دولت را به جامعه منعکس کنند تا مردم بدانند امور آنها چگونه صورت می گیرد.

صادق اظهار کرد: ارتباطات می تواند در انتقال حقایق و تصحیح افکار عمومی خیلی موثر واقع شود و گاهی لازم است روابط عمومی ها ارتباط چهره به چهره با مخاطب برقرار کنند و انتقال یک طرفه کفایت نمی کند.

مشاور ارشد رییس جمهوری استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی را برای روابط عمومی ها مهم ارزیابی کرد و گفت: بعد از گذشت هشت ماه از آغاز به کار و استقرار دولت، اکنون باید اقدامات و افعال صورت گرفته را با ابزارهای مناسب انتقال داد.

وی گفت: مردم توقع دارند اقداماتی که تاکنون صورت گرفته را بدانند و این وظیفه روابط عمومی ها خصوصا در پایتخت کشور است که مردم را به طرز صحیح در جریان امور قرار دهند.

در ادامه این مراسم مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران نیز گفت : رسالت روابط عمومی ها فراتر از تبلیغات است و صداقت و درستی و پاکی باید در کارها مورد توجه جدی قرار گیرد.

ˈعلیرضا مهدوی شاهرودیˈ با اشاره به فعالیت 110 دستگاه اجرایی در استان تهران گفت: تمامی این دستگاه ها دارای روابط عمومی هستند و این یک پتانسیل بسیار خوبی است.

وی افزود: باید با مدیریت صحیح و یکپارچه از این ظرفیت برای برآورده کردن توقع دولت تدبیر و امید استفاده کرد.

مهدوی شاهرودی خواستار ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها شد و افزود: روابط عمومی باید از لایه های زیرین به نقطه امن دستگاه های اجرایی منتقل شود.

تهرام/9977/ 699
کد N271260