این فرد خود را وهابی تر از آل سعود می داند

کد N271035