در روز یکشنبه انجام می‌شود:

بررسی طرح مقابله با گروه‌های انحرافی در کمیسیون فرهنگی

مجلس

بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور از دستورکارهای این کمیسیون در هفته آتی است.

طرح مقابله با گروه‌های انحرافی در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح مقابله با گروه‌های انحرافی در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین، بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور از دستورکارهای این کمیسیون در هفته آتی است.

کد N270964