برای پاسخگویی به سوالات 6 نماینده؛

طیب‌نیا به كمیسیون برنامه می‌رود

مجلس

طرح‌های اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، الحاق یك ماده به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی كارگران ساختمانی و استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی كاركنان دولت و نحوه تسری آن به كارگران شاغل و مشمولان قانون كار در دستگاه‌های اجرائی در جلسات هفته آتی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی برای پاسخگویی به سوالات 6 تن از نمایندگان در كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح‌های اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، الحاق یك ماده به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی كارگران ساختمانی و استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی كاركنان دولت و نحوه تسری آن به كارگران شاغل و مشمولان قانون كار در دستگاه‌های اجرائی در جلسات هفته آتی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

همچنین، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی برای پاسخگویی به سوالات موسی‌الرضا ثروتی، ایرج عبدی، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، مهرداد بذرپاش و زهره طبیب‌زاده نوری در كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر می‌شود.

کد N270963