با حضور علی باقری انجام می‌شود؛

برگزاری مناظره موافقان و مخالفان توافقنامه ژنو در كمیسیون امنیت ملی

مجلس

طرح الحاق یك بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی، روز یکشنبه هفته آتی در کارگروه دفاعی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مناظره موافقان و مخالفان توافقنامه ژنو هفته آینده در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح الحاق یك بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی، روز یکشنبه هفته آتی در کارگروه دفاعی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز یکشنبه هفته آینده نیز مناظره موافقان و مخالفان توافقنامه ژنو با حضور علی باقری معاون سابق شورای عالی امنیت ملی و عسگری کارشناس مسائل هسته‌ای، در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می‌شود.

کد N270962