سفیر بوسنی در گفتگو با مهر:

اولویت اصلی ما بهبود مناسبات اقتصادی با ایران است/ لزوم همکاری در زمینه گردشگری